วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

บัวเชด สวิตเซอร์แลนด์ เมืองไทย

อำเภอบัวเชด  เป็นอำเภอเศรษฐกิจอุดมด้วยยางพาราและมีทิวทัศน์สวยงาม ผู้คนใจดี ช่างน่าอยู่จริงๆ

วิถีส่วยที่บ้านตาวัง

        บ้านตาวัง เป็นหมู่บ้านชาวส่วยที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวส่วยอยู่อย่างมั่นคง ไม่ว่า จะเป็นด้านอาหารการกิน ภาษา ความเชื่อ  วัฒนธรรม ผู้คนยังคงใจดี มีนำใจ แบ่งปัน และเป็นมิตรกับคนทุกคน 
        การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยพัฒนาให้เจริญทัดเทียมกับตำบลอื่นๆที่อยู่ในแนวหน้าได้
                                                                      ทิวเขาเก็บตะวันอันสวยงาม
                                                    พวงแสดเมืองหนาวอวดความงามสู้สาวงาม


                              ผอ. จุฑารัตน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาวังจ๊ะ